Birimlerimiz


Yön. Kur. Bşk. Yrd.
Burcu KOLAYLI
Email: burcu@kolayli.com.tr

--------------------------------------------------------------

Yön. Kur. Bşk. Yrd.
Cevat KOLAYLI
Email: cevat@kolayli.com.tr

--------------------------------------------------------------

Finansman Yöneticisi
Aynur BOYACIOĞLU
Email: aynur@kolayli.com.tr

---------------------------------------------------------------

İnsan Kaynakları Yöneticisi
Şehabettin KARAKÜLAH
Email: skarakulah@kolayli.com.tr

---------------------------------------------------------------

Bilgi İşlem Sistem Yöneticisi

Murat SULUPINAR 
Email: murats@kolayli.com.tr

---------------------------------------------------------------

İşletme Müdürleri
Murat ERGİN
Ömer DENİZ
Ali AKÇEKEN
Mehmet EMEKSİZ
İsmail AKÇEKEN
Hüseyin KOÇ
Sabri AKCAN

Email: info@kolayli.com.tr

---------------------------------------------------------------

Satış ve Pazarlama Müdürü
Ahmet SERTDEMİR
Email: asertdemir@kolayli.com.tr

---------------------------------------------------------------

Cafe - Restaurant İşletmeleri Müdürü
Önder SAĞLAM
Email: onder.saglam@kolayli.com.tr